กล่องกระจาย

  • Ship shore power distribution box

    กล่องจ่ายไฟฝั่งเรือ

    กล่องจ่ายไฟฝั่งเรือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่ากล่องจ่ายไฟฝั่ง) เป็นอุปกรณ์รับประกันแหล่งจ่ายไฟของเรือแบบพิเศษที่ติดตั้งในท่าเทียบเรืออุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟสที่มีความถี่ในการทำงาน 50-60Hz และแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่พิกัด 220V/380V