ทัวร์โรงงาน

คลังสินค้า

สภาพโรงงาน

รูปภาพโรงงาน

factory pictures (1)
factory pictures (2)
factory pictures (3)
factory pictures (6)
factory pictures (4)
factory pictures (5)
factory pictures (7)

พื้นที่สำนักงาน

office area (1)
office area (2)